Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 9745

Siikalatvan kylät Vaihe III Pulkkila_Piippola 2016

Siikalatvan Kyläverkot Oy

19.10.2015 - 11.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen sisältö: Hankkeessa toteutetaan nopeat laajakaistayhteydet valokuitutekniikalla Siikalatvan Pulkkilaan ja Piippolaan. Hanke koskee tilaajaverkkoja (kyläverkkoja). Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä valokuituyhteyksillä, symmetrinen 100 Mbit/s. Hankealue kuuluu ydinmaaseutu- ja haja-asutusalueeseen. Tämä hanke liittyy aiemmin toteutettuihin Siikalatvan Rantsilan ja Kestilän laajakaistahankkeisiin. Näiden hankkeiden yhteisenä lopputavoitteena on saada edistykselliset laajakaistaverkot toteutettua kattavasti koko Siikalatvan kunnan alueelle. Hankkeen tavoitteet: Nopeat tietoliikenneyhteydet parantavat yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, luovat alueelle uutta yritystoimintaa sekä mahdollistavat uusien julkisten ja yksityisten palvelujen käyttöönottoa. Hanke lisää kunnan ja maaseudun elinvoimaisuutta ja asumisen viihtyvyyttä ja sen odotetaan pitemmällä tähtäimellä vaikuttavan positiivisesti Siikalatvan kunnan asukasmäärän ja yritysten kehitykseen ja sitä kautta myös kunnan verotulojen positiiviseen kehittymiseen. Kohderyhmät: Siikalatvan kunta ja sen palveluyksiköt ja kiinteistöt kunnan eri kylillä, kuntalaiset, yhteisöt, yritykset, maatilat ja loma-asutus. Kohderyhmään kuuluvat myös kunnan eri kylissä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Kiinteää puhelinverkkoa ja sen kautta tarjottuja laajakaistapalveluja on purettu hankealueella laajasti, eikä jäljellä oleva kiinteä verkko pysty turvaamaan kaikilta osin nykyisiä eikä tulevia palveluja Myöskään alueella olevat langattomat verkot eivät tarjoa riittävää palvelutasoa. Hankkeen taustalla on tarve mahdollistaa nykyaikaisen ja tulevaisuuden asumisen ja asioinnin tarvitsema tietoliikenne ja turvata ydinmaaseudun elinvoimaisuus ja palvelujen saatavuus alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9745

Aloituspäivämäärä

19.10.2015

Loppumispäivämäärä

11.03.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt