Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 63426

Silmäsuo

Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry

31.01.2018 - 02.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyseessä on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava yleishyödyllinen investointi. Hankkeen yleistavoitteena on olemassaolevan vaellusreitin kiinnostavuuden ja käyttäjämäärien lisääminen tuotteistamalla kaksi arvokasta luontokohjdetta. Kaavinjärven metsän (Natura 200- alue) luontoarvot ja Silmäsuon luonnonsuojelualue nostetaan yleisön tietoisuuteen. Silmäsuolle rakennetaan uusi polku, pitkospuut suon poikki ja havainnointilava suon reunaan. Kaavinjärven metsään rakennetaan kaksi info-taulua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

63426

Startdatum

31.01.2018

Slutdatum

02.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner