Hanke
Investering - 56399

SILMU ry:n Teemahanke 2

Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf

03.10.2017 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa mm. kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä sekä kehittää harrastustoimintaa. Välillisenä tavoitteena on tutustuttaa kylien toimijat Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen hankkeissa ns. matalan kynnyksen -mallin avulla. Hankkeella tuetaan em. tavoitteita edistäviä, ensisijaisesti pienehköjä minimi yleishyödyllisiä investointeja, jotka eivät voi hakea investointeja omina hankkeinaan, koska myönnettävä tuki jäisi alle minimituen. Teemahankkeen tavoitteena on rahoittaa mahdollisimman monta toimenpidettä, joiden hakijoille Leader-toiminta on ennestään tuntematonta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

56399

Aloituspäivämäärä

03.10.2017

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt