Hanke
Utvecklingsprojekt - 103719

Sinne ja takaisin

Nouseva Rannikkoseutu ry

31.08.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Sinne ja takaisin -hankkeen tavoitteena on erityisesti nuorten ja kulttuuriperintötoimijoiden kansainvälistymisen aktivointi ja kehittäminen Leader-ryhmän alueella sekä kotikansainvälistymisen että ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen avulla. Tavoitteena on myös monikansallinen verkostoituminen ja uusien kumppanuussuhteinen luominen sekä kumppanirekisterin ja kv-toiminnan tukemisen toimintamallin laatiminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä kansainvälistä hanketoimintaa, mikä tuo muun muassa enemmän osaamista ja resursseja alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

103719

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nya tjänster
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt