Hanke
Utvecklingsprojekt - 68905

StoryBOOST

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2018 - 08.06.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Mikroföretagare i Österbotten har ofta svårt att differentiera sig på marknaden, eftersom de sällan kan konkurrera med pris. Storytelling är ett sätt att särskilja sig genom att berätta historier som ger konkreta exempel på vad det är man står för och vilken nytta man kan erbjuda kunden. Storytelling erbjuder kostnadseffektiv marknadsföring som samtidigt gör ett företag unikt, då man med hjälp av denna metod på ett tydligt sätt förklarar varför man ska välja t.ex. ett mikroföretag framom andra alternativ såsom handel online. Det här är en metod som skulle gynna mikroföretagare i svenska Österbotten, men det finns inga konkreta verktyg som är anpassade för mikroföretagare i periferin. Att läsa om internationella miljonföretag som använder sig av storytelling ger ingen tydlig bild av hur man själv kan gå tillväga. I svenska Österbotten finns långa anor av berättande och storytelling, och samtidigt en otrolig entreprenörsanda. Dessa två unika egenskaper i den österbottniska själen har emellertid aldrig slagits samman, och här finns en otrolig, men outnyttjad, potential som vi i detta projekt vill utforska och utveckla. Projektet StoryBOOST kommer alltså att hjälpa mikroföretagare i svenska Österbotten att differentiera sig i sin marknadsföring genom storytelling. Under projektet utvecklas konkreta verktyg, som mikro- och småföretagare kan använda sig av för att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar genom kommunikation. Verktygen testas under workshopar med mikroföretagare i Jakobstadsregionen för att försäkra att de praktiskt användbara för slutanvändarna, men fokus ligger inte på att utveckla enskilda företag. Efter projektet kommer verktygspaketet som skapats att publiceras och finnas tillgängligt kostnadsfritt för att mikro- och småföretagare fritt ska kunna använda det i arbetet med att stärka sitt varumärke. Resultatet kommer att vara att vi får många unika, livskraftiga företag i periferin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

68905

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

08.06.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

innovation/försök
marknadsföring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt