Projekt
Utvecklingsprojekt - 14770

Suomalaisella elämäntavalla maailmalle

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 29.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomalaisessa maaseudussa on monia luonnon ja kulttuurin elementtejä, jotka kiinnostavat varsinkin keskieurooppalaisesta kaupunkiympäristöstä tulevia matkailijoita. Ongelmana on kuitenkin, että maaseudun matkailuyrittäjiltä puuttuu usein markkinointi- ja tuotekehitysosaamista, mikä on heijastunut myös sesongin lyhyyteen. Erityisesti mikroyrityksillä on tarve tuotteistaa, markkinoida ja löytää myyntikanavia varsinkin kansainvälisille markkinoille. Nämä vaativat pohjalleen verkostoitumista ja tietoa, joiden rakentaminen vaatii aikaa ja resursseja. Tätä tuotteistamispohjaa lähdetään rakentamaan Suomalaisella elämäntavalla maailmalle -hankkeessa, sillä nykyinen suomalaista elämäntapaa heijastava tarjonta on vähäistä ja työlästä löytää. Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen alueiden välisessä yhteistyössä voidaan nostaa saariston ja Järvi-Suomen alueiden erityispiirteet toisiaan täydentäviksi kokonaisuuksiksi. Tarkoituksena on synnyttää yrityksille kumppanuuksia, osaamista, tietoa ja verkostoja sekä alueiden välistä yhteistyötä suomalaiseen elämäntapaan perustuvien tuoteaihioiden luomiseksi kansainvälisille markkinoille. Tiedon ja osaamisen lisäämisessä keskitytään kansainvälisiin yhteismarkkinointi- ja myyntikanaviin, kilpailevaan tarjontaan sekä asiakassegmenttien toiveisiin. Tavoitteena on parantaa tarjonnan laatua, elämyksellisyyttä ja kestävyyttä sekä luoda edellytyksiä lisämyynnille, pidentää sesonkia sekä palvella kansainvälisiä asiakkaita paremmin. Keskeiset toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan: lähtötilannekartoitukset, teemalliset työpajat, benchmarking matkat, tuoteaihioiden pilotoinnit, myynti-ja markkinointikanavien kartoittamiset ja sisältömarkkinointimateriaalien tuottaminen. Hankkeen toteuttajina toimivat Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Keski- ja Varsinais-Suomessa toimivat maaseudun mikroyritysryppäät. Hanketta toteutetaan 1.1.2016-31.3.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14770

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

29.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner