Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 193844

SuSeMk Kalustoinvestointi

Suomenselän Moottorikelkkailijat r.y.

27.02.2022 - 27.02.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

CAN-AM OUTLANDER MAX XU+ 1000EFi 2022 Telamönkijä, Mönkijän Telikärry, Raivaus-saha ja 1800x3500 Kuomukärry. Suomenselän moottorikelkkailijoiden jäsenien, kuntalaisten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja turvaaminen. Kalusto tulee ympärivuotiseen kelkkauraston hoitoon ja turvallisuuden parantamiseen Suomenselän Moottorikelkkailijoiden hallinnoimille urille ja lisäksi kelkkaurien lanaukseen talvikaudella. Suomenselän moottorikelkkailijoiden tapahtumiin ja kilpailuihin henkilökunnan ja ensiapuryhmien avuksi. Raivaus-saha ympärivuotiseen kelkkauraston hoitoon ja kuomukärry urien hoitoon, Siltojen rakennusmateriaalien kuskaukseen, rumpujen ja kunnostus materiaalien kuljetukseen. Hankkeen Kalustolla parannetteisiin paljon urien kuntoa ja ennen kaikkea turvallisuutta. Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja sen to­teut­ta­mi­seen ha­e­taan EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton osa­ra­hoi­tus­ta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193844

Aloituspäivämäärä

27.02.2022

Loppumispäivämäärä

27.02.2024

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt