Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 121382

Suunnistuskarttoja kylille

Lapuan Virkiä r.y.

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lapuan Virkiä järjestää joka vuosi useita tapahtumia eri puolilla Lapuaa ja myös sen kylissä. Erityisesti suunnistusjaostolla on vuosittain noin 22 iltarastitapahtumaa eri puolilla Lapuan kyliä. Kaiken edellytyksenä on suunnistuskartta, mikä täytyy olla alueesta tehty. Suunnistuksesta on tullut yhä suositumpi liikuntamuoto ja sitä voidaan pitää myös lähiliikuntamuotona, koska kuntoilutapahtumia järjestetään ensisi-jaisesti kylissä. Hankkeessa on ensisijaisesti kyse maastoa luotettavasti vastaavien suunnistus karttojen valmistamisen ja ylläpidon kehittämisestä suunnistusseurassa. Suunnistuskartat ovat ikään kuin asukkaiden lähiliikuntapaikkoja. Karttojen valmistus ja digitointi on nimenomaan kehittämishanke koska maastot uusiutuvat jatkuvasti jolloin karttoja joudutaan päivittämään muutaman vuoden välein. Liitteenä olevassa kartoitus-suunnitelmassa kartta-alueet on priorisoitu, jolloin saadaan suunnitelmallisuutta seuran mahdollisiin jatkohankkeisiin. Hankkeessa toteutetaan Lapuan Virkiän toiminta-alueelle uusista maastoista suunnistus-karttoja ja uudelleen kartoitetaan vanhoja alueita uusien kartoitusmääräysten mukaan. Lisäksi hankitaan uusi kartoitusohjelma Ocad 2019 jolla saadaan pidettyä kartat tulevaisuudessa ajan tasalla omatoimisesti. Kartoituksesta osa tehdään talkootyönä, jollin omille suunnistajille syntyy osaamista tulevaisuudessa pitämään kartat ajan tasalla. Kohde-ryhmänä ovat alueen asukkaat sekä suunnistuksen harrastajat ja matkailijat

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

121382

Startdatum

31.05.2020

Slutdatum

30.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner