Projekt
Utvecklingsprojekt - 254239

Suupohjan rata investointisuunnitelmien ja aluetalouden näkökulmasta

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ry, Södra Österbottens järnvägsförening rf

- 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttavat yhdessä hankkeen: Suupohjan rata investointisuunnitelmien ja aluetalouden näkökulmasta. Rautatieyhdistys on hankkeen hallinnoija. Aluetaloudelliset vaikutukset arvioidaan hankkeessa käyttäen alueellista yleisen tasapainon (CGE) simulaatiomallia (RegFin). CGE-simulointimallit ovat paras tapa arvioida hankkeiden lyhyen ja pitkän aikavälin aluetaloudellisia vaikutuksia. Ruralia-instituutissa kehitetyt RegFin-mallit kuvaavat aluetalouden riippuvuussuhteita kattavasti ja sopivat joustavuutensa takia moninaisiin tutkimustehtäviin. Hankkeen tavoitteena on laatia Seinäjoki - Kaskinen radalle (Suupohjan rata) aluetaloudellisten vaikutusten arviointi, jossa on kolme osatavoitetta: Osatavoite 1 sisältää aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin tilanteessa, jossa Kaskisiin on käynnissä noin miljardin euron taivekartonkitehdasinvestoinnin esisuunnittelu. Toteutuessaan taivekartonkitehdas lisää merkittävästi Suupohjan radan tavaraliikennettä nykyisen liikenteen lisäksi. Osatavoitteessa 2 aluetaloudellista analyysiä laajennetaan koskemaan myös muut potentiaaliset tuotteet, joiden kuljetuksissa Suupohjan rataa voidaan hyödyntää. Osatavoite 3 koskee raidehenkilöliikennettä välillä Seinäjoki-ilmajoki-Kurikka. Osahankkeessa selvitetään raidelähiliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia. Hankkeen tuloksena syntyy raportti Suupohjan radan aluetaloudellisista vaikutuksista kolmen eri vaihtoehdon pohjalta ja yhdistelmänä. Suupohjan radan kasvu- ja kehitystavoitteet voivat toteutua vain radan ollessa kunnossa. Rata on huonokuntoinen ja peruskorjauksen tarpeessa. Radan peruskorjauksen arviointi on käynnissä. Hankkeen raportti radan aluetaloudellisista vaikutuksista toimitetaan radan peruskorjauksesta päättäville tahoille. Hankkeen kohderyhmä ovat yritykset. Hyödynsaajat ovat Suupohjan asukkaat, yritykset ja metsänomistajat. Hankkeen toteutusalue on Supohjan rata-alue.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

254239

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner