Projekt
Utvecklingsprojekt - 198565

Suurijärvi -hanke

Olavin Retkeilijät ry

31.03.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa selvitetään Suurijärven (n. 1,5 km x 0,4 km) soveltuvuutta virkistyskalastuskohteeksi ja sen kaupalistamiseksi. Hankkeen aikana selvitetään veden laatua, rakenteiden tarvetta ja kustannuksia, pohditaan ja vertaillaan erilaisia hallintomalleja kohteen ylläpitoon ja tuotteistamniseen. Vertailutietoa haetaan muista virkistyskalastuskohteista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

198565

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner