Projekt
Utvecklingsprojekt - 13564

Sykettä

JyväsRiihi ry

01.09.2015 - 24.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sykettä -tiedonvälityshankkeen päätavoitteena on lisätä ja monipuolistaa maaseutuohjelman ja alueellisen maaseutusuunnitelman viestintää Keski-Suomessa. Se tiedottaa tehokkaasti maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista, sekä vahvistaa ja luo toimivia yhteistyöverkostoja. Hankkeessa tuodaan esille yritys- ja hankerahoituksen mahdollisuuksia ja tuloksia erilaisin toimenpitein ja kokeillaan alueella uusia viestintämenetelmiä. Hankkeen kautta tuodaan positiivisella tavalla esille millaisia mahdollisuuksia Keski-Suomen maaseutualueilla on tarjolla työhön, yrittämiseen, asumiseen ja omaehtoiseen kehittämiseen. Samalla vahvistetaan yhteistyöverkostojen syntymistä. Hankkeeseen palkataan tiedottaja tehostamaan ohjelmaviestintää. Tiedotusmenetelmiä ovat mm. tiedotuslehti, verkkotiedote, sisällön tuottaminen erilaisiin viestintäkanaviin ja kotisivuille, materiaalin tuottaminen sekä maaseuturahaston toimijoille että tiedotusvälineille, erilaiset maakunnalliset ja alueelliset toimijoiden tapaamiset sekä hyvien hankkeiden ja käytäntöjen esille nostaminen mm. tutustumiskierrosten kautta. Hankkeen tuloksena tietoisuus hanketoiminnasta ja hankerahoituksen mahdollisuuksista ja sillä saavutetuista tuloksista lisääntyy. Keski-Suomen maaseutuohjelmiin liittyvä tiedottaminen ja viestintä tehostuvat ja toimijat saavat käyttöön monipuolisempia tiedotusmateriaaleja ja - kanavia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13564

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

24.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner