Projekt
Utvecklingsprojekt - 157422

Taljat rahaksi – porontaljan jalostamisen kehittämishanke

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.05.2021 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Porontaljoja ja -nahkaa on hyödynnetty monipuolisesti kautta aikojen. Suuntaus on ollut, että taljat päätyvät muutaman suuren ostajan kautta käsiteltyinä ympäri maailmaa. Viime vuosina ne ovat kuitenkin jääneet pääosin myymättä muuttuen jopa jätteeksi. Syynä tähän on ollut yhtä suurta taljanostajaa kohdanneet tuotannolliset ongelmat. Tästä johtuen tuottajahinta on romahtanut. Koronakriisi seisautti taljamarkkinoita entisestään. Porotalous on kohdannut viimeisten vuosien aikana kovia haasteita. Epäsuotuisat luonnonolot ovat laskeneet tuotetun lihan määrää. Lisäksi koronakriisin aiheuttama poronlihan markkinahäiriö on syventänyt poronomistajien hätää; se pysäytti ulkomaisten turistien matkailun Lappiin ja suuri poronlihan menekin kanava, ravintolamyynti tyrehtyi ja useille porotiloille erittäin merkittävä tulonlähde, porotilamatkailu loppui. Näin useissa porotaloudesta elävissä perheissä ollaan tilanteessa, jossa tarvitaan kaikki keinot käyttöön lisätä poroista saatavaa tuloa suoranaisen konkurssin välttämiseksi ja elinmahdollisuuksien turvaamiseksi. Hankkeen tavoitteena on estää taljojen päätyminen jätteeksi. Niiden myynti tulee turvata siten, että tuottaja saa niistä kohtuullisen korvauksen. Porontalja ja -nahka kaipaavat ympärilleen lisää toimijoita saadakseen positiivista nostetta, josta pääsevät hyötymään niin alkutuottajat, taljoja ostavat yritykset kuin taljoihin kytkeytyvät muut elinkeinonharjoittajat. Porontaljoihin liittyvä liiketoiminta kaipaa monipuolisuutta jalostamiseen, tuotteisiin ja myyntiin. Hankkeessa aktivoidaan ketjun alkupää eli poromiehet passiivisesta tuottajasta aktiivisiksi jalostajiksi, myyjiksi ja markkinoille saattajiksi. Lisäksi aktivoidaan muita alueellisia toimijoita hyödyntämään taljaa. Hankkeessa selvitetään erilaisia käsittely- ja jalostustapoja, käyttökohteita ja markkinoita. Lisäksi hankkeessa rakennetaan verkostoja taljojen hyödyntämisen ja myynnin edistämiseksi koko ketjun eri tasoille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

157422

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner