Hanke
Utvecklingsprojekt - 87181

TALKO Österbotten

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

28.02.2019 - 14.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

TALKO Österbotten är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO. I helheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt ägda av Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020, samt Leader Polaris. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk. Varje delprojekt har ett eget fokusområde inom det övergripande temat "utveckling av den ideella sektorn". TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation. Den största utmaningen i föreningslivet idag är svårigheterna att aktivera befintliga och rekrytera nya medlemmar. Många föreningar är uppbyggda med föråldrade strukturer och rutiner kring intern och extern kommunikation. För att hjälpa den ideella sektorn och samtidsmänniskan att hitta varandra kommer man i projektet att tillsammans med målgruppen jobba med att utveckla nya, anpassade verksamhetsmodeller och kommunikationsstrategier för föreningsverksamhet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

87181

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

14.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt