Hanke
Utvecklingsprojekt - 8880

Talo-hanke

Lievestuoreen Setlementti r.y.

31.05.2015 - 13.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kerätä, tallentaa ja tuoda näkyväksi paikallista kulttuurihistoriaa laulunäytelmän ja muiden tallenteiden kautta. Tuoda esille arjen kulttuurisuutta ja lisätä sen kautta henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Mahdollistaa kulttuuripalvelujen tuottaminen lähipalveluina. Eheyttää asukkaiden kyläidentiteettiä paikallisia resursseja hyödyntäen. Verkottua alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Profiloitua kulttuurituottajakyläksi Keski-Suomen alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8880

Aloituspäivämäärä

31.05.2015

Loppumispäivämäärä

13.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt