Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 222046

Talvikalastuskaluston hankinta

Kerman Kala

16.12.2022 - 01.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Talvikalastusta varten haetaan tukea vähäpäästöiseen moottorikelkkaan turvallista jäällä liikkumista varten talvella ja pimeässä. Haetaan tukea myös ahkioon jonka avulla kuljettaa kaloja kelkan perässä satamaan ja turvata saalis kuljetuksen aikana. Välineiden tarkoitus on mahdollistaa ammatinharjoittaminen sisävesikalastuksessa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

222046

Startdatum

16.12.2022

Slutdatum

01.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner