Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 56828

Tesjoen kotahanke

Tesjoen kyläyhdistys - Tessjö byaförening ry

08.09.2017 - 20.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla rakennetaan kota, kunnostetaan latua ja pulkkamäkeä, hankitaan reki sekä aitta reen säilytystä varten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

56828

Startdatum

08.09.2017

Slutdatum

20.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner