Projekt
Utvecklingsprojekt - 16088

Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke

Turun yliopisto

31.12.2015 - 07.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan muodostama Suomen ruoka-aitta nojautuu monipuoliseen ja aluetaloudellisesti merkittävään ruokaketjuun, jonka hyvinvoinnin ja kannattavuuden turvaaminen edellyttää jatkuvaa yrittäjien osaamisen ja taitamisen kartuttamista. Tässä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Pyhäjärvi-Instituuttisäätiön, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Ahlmanin koulun Säätiön yhteisessä hankesuunnitelmassa esitetään tälle alueelle toteutettavaksi "Tiedolla ja osaamisella kasvuun" -hanketta, elintarvikealan yhteistyötoimenpiteen alla. Hankkeen tavoite on yritysten osaamisen lisääminen, yhteistyöhön kannustaminen ja koko toimialan kasvun mahdollistaminen. Esitetyt toimenpiteet kattavat mm. alaan liittyviä infopäiviä, netti-infoja, käytännön osaamisen lisäämiseen tähtääviä teemapäiviä, pilotointeja sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvia ammattimatkoja. Hankesuunnitelma pohjautuu hanketoimijoiden aiempien hankkeiden palautekyselyiden perusteella alueen yrittäjiltä saatuihin palautteisiin ja toiveisiin. Useamman maakunnan ja vakiintuneen hanketoimijan muodostama kokonaisuus tarjoaa vahvan tietämyksen toimialasta sekä laajan kokemus- ja osaamispohjan hankkeen toiminnalle. Lisäksi useamman maakunnan laaja yrittäjäkenttä mahdollistaa kustannustehokkaasti syvälle substanssiosaamiseen menevien toimenpiteiden suunnittelemisen ja järjestämisen. Kokonaisuutena hankkeella tavoitellaan avointa tiedonvaihtoa sekä aitoa yhteistyötä kaikkien elintarvikealan toimijoiden välille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16088

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

07.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner