Hanke
Utvecklingsprojekt - 16090

Tiedolla tuloksia

ProAgria Itä-Suomi ry

01.01.2016 - 29.06.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Viljelijöillä on tarve saada tietoa maataloutta koskevista tukijärjestelmistä laajasti, oikein ja helposti ymmärrettävässä muodossa kunkin alueen tarpeita ajatellen. Tähän tarpeeseen liittyen Tiedolla tuloksia -tiedonvälityshankkeessa järjestetään tukiehtoihin liittyviä Eu-tukitiedotustilaisuuksia vuosittain16 kappaletta, SPV ja investointitiedotuksia 4-6 vuosittain, sähköistä tiedotusta ja etätiedotustilaisuuksia 4 kertaa vuosittain ja tietoiltamia 4-6 kappaletta hankkeen aikana. Lisäksi tuotetaan EU-tukien taskukalenteri ja mobiilikäyttöinen Eu info- sovellus. Tilaisuudet järjestetään ympäri Pohjois-Karjalaa toteuttaen ne yhteistyössä alueen ELY-keskuksen, MTK:n ja kuntien yhteistoiminta-alueiden (YT-alueet) kanssa. Näin tietoa saadaan välitetyksi laajalla toimijajoukolla monipuolisesti ja tehokkaasti. Tilaisuuksissa hyödynnetään myös Maaseutuviraston tarjoamaa materiaalia ja tehdään yhteistyötä Maakaista.fi/Maaseutuverkoston kanssa käyttäen sen toimijoita sekä tiedontuottajina että tiedonvälittäjinä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16090

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

husdjursproduktion
jordbruk
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt