Hanke
Utvecklingsprojekt - 148486

Toimintaa kylille

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

01.11.2020 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Teemahankkeen tavoitteena on mahdollistaa sellaiset alahankkeet, joilla kehitetään uusia tapoja lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja edistetään alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden avulla luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, lisätä kylien palveluntarjontaa ja mahdollistaa kylien maisemahankkeet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

148486

Aloituspäivämäärä

01.11.2020

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt