Hanke
Utvecklingsprojekt - 145695

Toimintaa -teemahanke

Leader Länsi-Saimaa ry

04.10.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Toimintaa -teemahankkeessa yhdistykset toteuttavat uuden tapahtuman, uudistavat vanhaa tapahtumaa tai järjestävät kurssin, koulutuksen tai opintomatkan. Yhteisöjen ja alueen asukkaiden osaaminen kasvaa, yhteistyö lisääntyy ja yhteisöt saavat lisää valmiuksia tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen. Asukkaiden virkistysmahdollisuudet kasvavat. Hankkeessa on kaksi osaa: Leader Länsi-Saimaa ry vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

145695

Aloituspäivämäärä

04.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt