Hanke
Investering - 201133

Toimivuutta yhdistyksiin -teemahanke

Koillismaan Leader ry

31.03.2022 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Toimivuutta yhdistyksiin -teemahanke kokoaa yhteen pieniä yhteisöjen investointeja, jotka kehittävät yhteisten tilojen käytettävyyttä ja yhdistysten aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia. Teemahanke tukee Koillismaan Leaderin Rohkeasti Koillismaalta stategian toteutumista ja sen Vireät yhteisöt - ja Inspiroiva ympäristö -painopisteitä: tavoitteena on omaehtoisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen. Alahankkeet voivat sisältää kone-, laite- ja kalustohankintoja sekä pienimuotoista rakentamista. Koko hankkeen ennakoitu kustannusarvio on 60 000 euroa. Yksittäisten alahankkeiden kokonaiskustannukset voivat olla 800 - 7000 euroa ja tuen osuus on 65 %.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

201133

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt