Projekt
Utvecklingsprojekt - 12493

Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom

Kamratförbundet för KUGGoMSKoLAN rf

30.09.2015 - 18.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets innehåll är att identifiera, möjliggöra och utveckla ändamålsenlig verksamhet till Traditionscentrum - Perinnekeskus Kuggom. Projektets målsättning är att klargöra verksamhetsområdet och -formen och utveckla ny verksamhet som gagnar regionens behov och intressen. Projektet skapar möjligheter för och utvecklar förutsättningar för enskilda personer, föreningar och sammanslutningar och andra att mötas kring, förmedla och utöva bl.a. landsbygds- traditions-, hantverks-, hälso-, välmående- och kulturrelaterad verksamhet. Projektet utreder möjligheterna att utveckla kunskapsförmedlande och bildande verksamhet, ökar möjligheterna för sysselsättning i regionen, samt utvecklar stödande basverksamhet och verksamhetsprofil till centret. Som målgrupper i projektet ses förutom privatpersoner, föreningar och sammanslutningar även bl.a. församlingar, kommuner, företag och utbildningsanordnare i regionen. I projektet läggs stor vikt vid utvecklade av verksamhetsmöjligheter för barn, unga och åldringar. Verksamheten blir tvåspråkig. Projektet strävar att utveckla möjligheter för en levande landsbygd.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12493

Startdatum

30.09.2015

Slutdatum

18.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner