Projekt
Utvecklingsprojekt - 83725

Tulevaisuuden tilitoimisto

Suomen Yrittäjäopisto Oy

28.02.2019 - 30.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tilitoimistoalalla digitalisaatio muuttaa voimakkaasti palveluiden luonnetta ja haastaa tilitoimistot kehittämään palvelutuotteitaan ja toimintaansa. Tulevaisuudessa mekaanisen tallennustyön hoitaa automaatio ja tilitoimistojen tehtäväksi jää sähköisten taloushallinnon ohjelmien hallinnointi, asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta näissä järjestelmissä. Perinteisen tilitoimistotyön rinnalle on alan muuttuessa kehitettävä uusia palveluita. Asiakaslähtöinen palvelumuotoiluosaaminen ja palveluiden tuotteistaminen ovat teemoja, joihin tilitoimistoalalla tarvitaan uutta osaamista. Lisäksi myyntiosaamisen merkitys kasvaa, sillä tilitoimistojen on osattava kuvata yrityksille heidän tuottamisensa palveluiden lisäarvo ja hyöty, että yritykset olisivat valmiita maksamaan uudenlaisesta asiantuntijapalvelusta. Asiakaspalveluosaaminen on tulevaisuudessa jokaiselta tilitoimistotyöntekijältä vaadittava osaamisalue. Ammatista on tulossa yhä enemmän palvelutehtävä, jossa palvelun laadulla, viestinnällä ja vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Tilitoimistoilla on valtakunnallisesti ja myös Aisaparin alueella pula osaavista työntekijöistä. Hankkeen tavoitteena on tukea Aisaparin alueen alueen tilitoimistoja koulutushaasteissa ja toimintatapojen kehittämisessä muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteiden avulla pyritään myös alan profiilin nostamiseen ja tekemiseen houkuttelevammaksi nuorten työntekijöiden keskuudessa. Tällä pyritään osaltaan helpottamaan työvoimapulaa alalla. Yrittäjien verkostoitumista edistetään tarjoamalla mahdollisuuksia potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen ja yhteistyömahdollisuuksien löytämiseen. Hankkeen toteutusaika 1.3.2019 - 31.10.2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83725

Startdatum

28.02.2019

Slutdatum

30.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner