Projekt
Utvecklingsprojekt - 204737

Tuottajayhteistyö ja -organisaatiot vilja-alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä – TUOTTO

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

30.09.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa luodaan toimintamalli viljan tuottajaorganisaatioille, joiden perustamiskykyä ja -halukkuutta edistetään valtakunnallisesti tuottajayhteistyön kehittämisen, verkostoitumisen, hanketuloksien hyödyntämisen ja monikanavaisen tiedottamisen avulla. Hanke kokoaa yhteen eri puolilla maata toimivia sidosryhmiä, joiden kanssa kehitetään viljan alkutuotantotoimialan toimintaa. Tavoitteena on edistää tuottajien neuvotteluasemaa, parantaa vilja-alkutuotannon kannattavuutta ja alan kilpailukykyä sekä edistää eri yhteistyömuotoja osana kotimaisen omavaraisuuden takaamista keskeisenä osana huoltovarmuutta. Toimenpiteet parantavat maaseudun toimintamahdollisuuksia sekä vahvistavat arvoketjun toimintaedellytyksiä. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

204737

Startdatum

30.09.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner