Projekt
Utvecklingsprojekt - 8856

Työtaitoja Tulevaisuuteen

Liedon 4H-yhdistys ry

01.10.2015 - 26.10.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Työtaitoja Tulevaisuuteen -kehittämishankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeessa luodaan nuorten ja työnantajien kohtaamiseen ja verkostoitumiseen uudenlaisia sähköisiä verkkoja hyödyntäviä toimintamalleja, joita jatkossa käytetään ja kehitetään yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesä- tai muihin töihin, joissa nuoret voivat kokeilla hankkimiaan taitoja käytännössä. Työelämäkursseja kehitetään osallistujien tarpeiden mukaan. Hankkeella edistetään nuorten työelämävalmiuksia ja tarjotaan heille mahdollisuus verkostoitua työelämässä. Yhteisöt ja yritykset saavat mahdollisuuden työllistää nuoren joko suoraan tai hankkeen aikana perustettujen yhteisö - ja yritysrinkien kautta. Lisäksi kotitaloudet saavat apua nuorten työllistämiseen. Hanke mahdollistaa nuorten ja työn tarjoajien kohtaamisen uusilla foorumeilla. Samalla yhteisöt, yritykset ja kotitaloudet saavat aktiivisen ja motivoituneen nuoren työntekijän, jolla on taustalla 4H-yhdistyksen tuki ja mentorointi. Hankkeen aikana tavoitetaan 4000 nuorta ja 2000 yritystä, yhteisöä ja kotitaloutta. Hankkeen aikana 80 nuorta saa kesä- tai muun työpaikan. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa uusien toimintamallien luominen, infotilaisuudet, työelämäkurssit, haastekampanjat sekä henkilökohtaiset ja some-kontaktit. Lisäksi suunnitellaan yhdessä nuoren henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoiteet. Nuoria kannustetaan aktiivisuuteen vuoropuhelussa työelämän edustajien kanssa. Verkostoitumisen myötä nuorille tarjoutuu uusia työtilaisuuksia. Nuoret voivat halutessaan toimia myös yrittäjinä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

8856

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

26.10.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner