Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230372

Työvälineiden hankinta

Elinkeinoyhtymä Kalastusyhtymä Risto Ketolainen ja Jarmo Rahunen

20.02.2023 - 30.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Talvikalastuksen kehittäminen ja tehostaminen

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230372

Startdatum

20.02.2023

Slutdatum

30.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner