Projekt
Utvecklingsprojekt - 84653

UMO – Uudenmaan monimuotoisuus

Pomoväst rf

01.01.2019 - 10.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteet ovat kehittämistarpeiden tunnistaminen ja uusien innovatiivisten ja resurssitehokkaiden yhteistyömuotojen löytyminen alueen toimijoiden välille, paikallisuudesta ja asiakasystävällisyydestä tinkimättä. Toimijat ovat tässä tapauksessa maaseudulla olevat pienet yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot. Tavoitteena on myös kuluvan ohjelmakauden tulosten esille nostaminen ja Uudenmaan alueen kehittämistarpeiden selvittäminen, ottaen huomioon paikalliset erityispiirteet. Tässä hyödynnetään myös Itä-Suomen yliopiston tekemä alueellisten ohjelmien vaikuttavuusselvitys, joka on työn alla Uudellemaalle. Kolmantena tavoitteena on Uudenmaan toimijoiden yhteisen kannan selvittäminen alueelliseen kehittämissuunnitelmaan. Tässä hankkeessa kerättävä materiaali tulee myös toimimaan tulevan ohjelmakauden suunnittelun apuvälineenä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84653

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

10.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner