Hanke
Utvecklingsprojekt - 84653

UMO – Uudenmaan monimuotoisuus

Pomoväst rf

31.12.2018 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet ovat kehittämistarpeiden tunnistaminen ja uusien innovatiivisten ja resurssitehokkaiden yhteistyömuotojen löytyminen alueen toimijoiden välille, paikallisuudesta ja asiakasystävällisyydestä tinkimättä. Toimijat ovat tässä tapauksessa maaseudulla olevat pienet yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot. Tavoitteena on myös kuluvan ohjelmakauden tulosten esille nostaminen ja Uudenmaan alueen kehittämistarpeiden selvittäminen, ottaen huomioon paikalliset erityispiirteet. Tässä hyödynnetään myös Itä-Suomen yliopiston tekemä alueellisten ohjelmien vaikuttavuusselvitys, joka on työn alla Uudellemaalle. Kolmantena tavoitteena on Uudenmaan toimijoiden yhteisen kannan selvittäminen alueelliseen kehittämissuunnitelmaan. Tässä hankkeessa kerättävä materiaali tulee myös toimimaan tulevan ohjelmakauden suunnittelun apuvälineenä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84653

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
byaverksamhet
miljö
nya tjänster
nätverk
resurseffektivitet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt