Hanke
Allmännyttiga investeringar - 90473

Uppgradering av Kökar museum

Kökars Hembygdsförening r.f.

21.01.2019 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Uppgradering av toalett för offentligt bruk, renovering av museets kök, inredning av befintlig ladugård tänkt för att visa konstens Kökar.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

90473

Aloituspäivämäärä

21.01.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt