Projekt
Utvecklingsprojekt - 128709

Uudenmaan kuljetusinfra kuntoon – UKK

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2020 - 04.12.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Toteutetaan kehittämishanke Uudenmaan alueen metsätieverkoston palvelutason nostamiseksi. Maaseutua palveleva metsätieverkosto rapistuu huolestuttavaa vauhtia. Ilmasto- ja kelirikko-olosuhteet muuttuvat haastavammiksi, kuljetuskalusto järeytyy, kuljetusmäärät, varsinkin metsäbiomassat ja myös markkinapuu, lisääntyvät maakunnan lämpövoimaratkaisujen takia, samanaikaiseti kun osaaminen ja halukkuus metsätiverkoston ylläpitoon vähenee.Kenelläkään ei ole selkeää kokonaiskuvaa metsätieverkoston kunnosta ja korjaustarpeista. Myös korjaushankkeiden suunnittelijoista ja urakoiden toteuttajista on pulaa. Selkeät signaalit metsätoimijoilta sekä 31.12. 2019 päättyneen "Bioterminaali" -hankkeen alustava, karkea metsätieverkoston kuntokartoitus kertovat, että metsätiestöstä ainakin yli puolet on kunnoltaan heikkoa tai korkeintaan välttävää. Parannettavaa siis löytyy. Hanke kerää Uudenmaan alueen metsätieverkoston tietiedon yhteen digitaaliseen paikkaan, joukkoistetun tiedonkeruun menetelmin, kaikkien vapaasti hyödynnettävään muotoon. Näin löydetään kriittisimmät pullonkaulakohteet ja tavoitetaan ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Tiekuntien järjestäytymistä edistetään, osaamisen tasoa nostetaan ja tiekuntia aktivoidaan kaikin keinoin saattamaan parannustöiden suunnittelu- ja toteutustyöt alkuun. Hankkeen toteutus on hyvin käytännönläheinen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

128709

Startdatum

31.07.2020

Slutdatum

04.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner