Hanke
Utvecklingsprojekt - 65283

Uusien biojalostukseen pohjautuvien liiketoimintojen selvittäminen

Tuusniemen Teollisuus Oy

28.02.2018 - 23.10.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään teollisuusalueen puun- ja biojalostuksen liiketoimintojen yhteistyöverkostoa ja uusien liiketoimintojen ekosysteemiä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65283

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

23.10.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Ny affärsverksamhet
avfall
naturprodukter
resurseffektivitet
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt