Hanke
Utvecklingsprojekt - 193143

UUTTA VIRTAA MAASEUDULLE

HelsinkiEast ry

28.02.2022 - 29.04.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tämän hankkeen johtoajatus on vastata ja toteuttaa yhdistyksen 2021 tehdyssä esiselvitys hankkeessa esille tulleisiin yritysten ja kuntien tiedonvälitys ja uusien yrittäjien koulutus tarpeisiin. Hankkeen keskeinen painopiste on tiedonvälityksen ja informaatiotilaisuuksien kautta turvata yritysten kestävä kehitys niin, että edistetään yritystoiminnan taloudellista kannattavuutta, resilienssiä ja jatkuvuutta sekä alueen suoran ja välillisen tulon kasvua pitkällä aikavälillä. Samalla osaamisen kehittämisessä painotetaan myös niitä luontoarvoja ja sosiokulttuurisia vetovoimatekijöitä, joiden vuoksi esimerkiksi matkailijat jatkossakin tänne tulevat. Tällä projektilla tuetaan niin kansallista, alueellisia matkailu-, kaupunki- ja maakunta strategioita sekä maaseutuohjelmaa. Kehittämistä tehdään yrityksiin kohdistuvalla tiedonjaolla seminaarien ja infotilaisuuksien muodossa uusista markkinointitavoista, palvelujen tarpeista ja kysynnästä sekä innovaatioista. Hankkeen tavoitteena on nostaa Itä-Uudenmaan ja lähialueen pikkukuntien yritysten osaamista ja kykyä palautua koronakurimuksesta erilaisten koulutusten avulla sekä monipuolistaa alueen yritystoimintaa, parantaa alueen työllisyyttä ja kehittää palveluja turvaten yritysten kestävä kehitys. Erityisesti pyritään vastaamaan yritysten itsensä esittämiiin toiveisiin ja kehittämään heidän osaamistaan mm asiakastuntemuksen, tuotteistamisen, kannattavan hinnoittelun, jakelukanavien sekä myynnin osalta että liiketoiminnan operatiivisen toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193143

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

29.04.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

nya tjänster
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt