Projekt
Utvecklingsprojekt - 92509

Vaaralla palaa

Rautavaaran kunta

31.03.2019 - 30.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa luodaan rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta. Hankkeessa luotu toimintamalli jalkautetaan jatkuvaksi toiminnaksi Rautavaaralle. Hankkeen valmistelussa on tutustuttu Rautavaaran kylä- ja järjestötoimintaan, josta on paljastunut laajempi tarve kehittää koordinoidusti yhteisöllistä toimintaa ja tapahtumia maaseudun elinvoiman ylläpitämiseksi. Kylä- ja järjestötoimintaa hankaloittaa kylien ja järjestöjen hajanaisuus ja pirstalainen sijainti. Myös harva-asutus ja väestön ikääntyminen ja väheneminen saattaa rajoittaa maaseutuasumisen yhteisöllisyyttä ja toimintaa. Hankkeen tarve on noussut esille sekä sähköisissä kuntalaiskyselyissä että kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa pidetyissä tapaamisissa. Hankkeen toimintamallin mukaisesti kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset otetaan mukaan ja kannustetaan järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia. Tapahtumat toteutetaan suurimmaksi osin osallistujien talkootyönä kuntalaisten yhteisvoimin. Mallin luomisen ja jalkauttamisen aikana työtä johtaa hanketyöntekijä. Toimintamalli lisää yhteisöllisyyttä, elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Toimintamalli on omiaan ylläpitämään elinvoimaista maaseutua ja se myös lisää sosiaalista osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja osaltaan edistää maaseudun asukkaiden toimintakykyä. Toimintamalli dokumentoidaan (ns. tapahtumatuotannon käsikirja) ja juurrutetaan jatkuvaksi toiminnaksi. Hankkeen maaseutuasumista piristävällä ja yhteisöllisyyttä lisäävällä toimintamallilla on myös sosiaalinen tilaus. Rautavaaran on mm. yksi Suomen korkeimmista Kelan etuuksien saajista asukaslukuun suhteutettuna, joten hanke edistää sekä elinkeinotoiminnan kehittämistä ja osaamisen lisäämistä, että maaseutuasumisen sekä kylä- ja järjestötoiminnan kehittämistä, tasapuolisia palveluja ja tasa-arvoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

92509

Startdatum

31.03.2019

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner