Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92509

Vaaralla palaa

Rautavaaran kunta

31.03.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa luodaan rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta. Hankkeessa luotu toimintamalli jalkautetaan jatkuvaksi toiminnaksi Rautavaaralle. Hankkeen valmistelussa on tutustuttu Rautavaaran kylä- ja järjestötoimintaan, josta on paljastunut laajempi tarve kehittää koordinoidusti yhteisöllistä toimintaa ja tapahtumia maaseudun elinvoiman ylläpitämiseksi. Kylä- ja järjestötoimintaa hankaloittaa kylien ja järjestöjen hajanaisuus ja pirstalainen sijainti. Myös harva-asutus ja väestön ikääntyminen ja väheneminen saattaa rajoittaa maaseutuasumisen yhteisöllisyyttä ja toimintaa. Hankkeen tarve on noussut esille sekä sähköisissä kuntalaiskyselyissä että kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa pidetyissä tapaamisissa. Hankkeen toimintamallin mukaisesti kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset otetaan mukaan ja kannustetaan järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia. Tapahtumat toteutetaan suurimmaksi osin osallistujien talkootyönä kuntalaisten yhteisvoimin. Mallin luomisen ja jalkauttamisen aikana työtä johtaa hanketyöntekijä. Toimintamalli lisää yhteisöllisyyttä, elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Toimintamalli on omiaan ylläpitämään elinvoimaista maaseutua ja se myös lisää sosiaalista osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja osaltaan edistää maaseudun asukkaiden toimintakykyä. Toimintamalli dokumentoidaan (ns. tapahtumatuotannon käsikirja) ja juurrutetaan jatkuvaksi toiminnaksi. Hankkeen maaseutuasumista piristävällä ja yhteisöllisyyttä lisäävällä toimintamallilla on myös sosiaalinen tilaus. Rautavaaran on mm. yksi Suomen korkeimmista Kelan etuuksien saajista asukaslukuun suhteutettuna, joten hanke edistää sekä elinkeinotoiminnan kehittämistä ja osaamisen lisäämistä, että maaseutuasumisen sekä kylä- ja järjestötoiminnan kehittämistä, tasapuolisia palveluja ja tasa-arvoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92509

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt