Projekt
Utvecklingsprojekt - 41479

Valkealammen kehittämishanke

Alajärven kaupunki

31.07.2017 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Alajärven Lehtimäellä sijaitseva Valkealampi muodostaa yhdessä Ähtärin kaupungin ja Soinin kunnan kanssa Suomenselän alueen, joka poikkeaa muusta Etelä-Pohjanmaasta korkeuserojen, mäkisyyden ja järvisyyden vuoksi. Alajärven Valkealammen aluetta on markkinoitu ¿Etelä-Pohjanmaan lappina¿, monipuolisia mahdollisuuksia tarjoavana ja huomattavia luonnonarvoja omaavana, omaleimaisena ulkoilu- ja virkistysalueena. Valkealampi on tunnettu ja perinteikäs matkailualue, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet nauttia luonnosta ja liikunnasta. Valkealammen alue on yksi Suomenselän alueen virkistyskäyttöä ja matkailua palveleva kärkikohde, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia alueen luonnonolosuhteista johtuen. Lehtimäen Matkailu Oy on tarjonnut majoitus- ja muita matkailualanpalveluja Valkealammella. Matkailualan toiminta on kuitenkin vähitellen hiipunut, ja matkailukäyttöä koordinoiva Lehtimäen Matkailu Oy on ajettu alas v. 2013 aikana. Nyt on ajankohtaista suunnitella Valkealammen alueen käyttö uudestaan

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

41479

Startdatum

31.07.2017

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner