Hanke
Utvecklingsprojekt - 145302

Valkuaista Pellosta – VaPe

Nautasuomi Oy

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

VaPe -hankkeen ydintavoitteena on lisätä kotimaisten valkuaisen tuotantoa valkuaiskasvien ja rehuviljan valkuaistason nostamisen kautta. Kotieläinten rehustuksen ympäristökestävyyden kehittäminen vähentämällä ulkomailta tuotavan soijarouheen käyttöä, korvaamalla sitä kotimaisella valkuaisella. Hankkeen toiminta jakaantuu kolmeen työpakettiin, jotka ovat: 1) viljan laadun ja palkoviljojen viljelyn kehittäminen, 2) rehuviljan lajikkeiden ja laadun välinen yhteys käytännön viljelyssä ja 3) tiedotus, julkaisut ja teemapäivät. Hankealueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen kotieläin- ja kasvinviljelytilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022. Hanketta toteuttavat Nautasuomi Oy, A-Rehu Oy ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145302

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt