Projekt
Utvecklingsprojekt - 145302

Valkuaista Pellosta – VaPe

Nautasuomi Oy

01.01.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

VaPe -hankkeen ydintavoitteena on lisätä kotimaisten valkuaisen tuotantoa valkuaiskasvien ja rehuviljan valkuaistason nostamisen kautta. Kotieläinten rehustuksen ympäristökestävyyden kehittäminen vähentämällä ulkomailta tuotavan soijarouheen käyttöä, korvaamalla sitä kotimaisella valkuaisella. Hankkeen toiminta jakaantuu kolmeen työpakettiin, jotka ovat: 1) viljan laadun ja palkoviljojen viljelyn kehittäminen, 2) rehuviljan lajikkeiden ja laadun välinen yhteys käytännön viljelyssä ja 3) tiedotus, julkaisut ja teemapäivät. Hankealueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen kotieläin- ja kasvinviljelytilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2023. Hanketta toteuttavat Nautasuomi Oy, A-Rehu Oy ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145302

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner