Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 198569

Valoa kylänraitille ja kotiseututyöhön

Ahlaisten Kyläyhdistys ry

31.03.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke muodostuu kahdesta osasta: (1) Kausivalojen tiekattavuuden laajentaminen kattamaan Ahlaisten keskustaajaman alue; (2) kotiseutumakasiinin ja sen ympäristön kunnostaminen rakennuksen näyttely- ja tapahtumakäytön tarpeisiin.Kausivalot uudistettiin pari vuotta sitten, mutta ne ovat historiaperimänä hajasijoitettuna yli kolmen kilomeytrin matkalle. Sijittelu on herättänyt keskustelua ja hämmästelyä, minkä takia laajennushanke on katsottu tarpeelliseksi. Sijoituslupa on saatu Porin kaupungin hallinnassa oleviin valopylväisiin. Kotiseutumakasiini siirtyi yhdsitykselle Ahlaisten kotiseutuyhdistyksen lopetettua toimintansa. Rakennuksen ympäristö on päässyt villiintymään ja rakennus vaatii peintä teknistä kunnostamista. Tämä työ tehdään hankkeessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

198569

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt