Projekt
Utvecklingsprojekt - 8200

Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Luonnonvarakeskus

18.06.2015 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Green Care Koordinaatiohankkeen asiasisällöllistä työtä ovat sellaiset kysymykset, joihin ratkaisut on haettava kansallisella tasolla, kuten Green Care -toimintatavan laatu- ja brändityö. Hankkeen tehtäviin kuuluu Green Care -käsitteen sisällön vahvistaminen ja olemassa olevien laatutyökalujen sisällön tarkistus. Koordinaatiohankkeella on monikerroksinen tunnettuuden ja tiedon lisäämisen viestinnällinen tehtävä. Hanke tuottaa yhteisiä esittelymateriaaleja eri kohderyhmille sekä toimii aktiivisena alan tiedottajana koko hankkeen ajan hyödyntäen monipuolisesti erilaisia kanavia. Koordinaatiohanke kokoaa ja jäsentelee alan yhteisen tietovarannon ja ylläpitää sitä koko hankkeen ajan. Tämä tapahtuu kehittämällä olemassa olevia Green Care Finland ry:n sähköisiä sivuja Green Care -portaaliksi siten, että eri kohderyhmät löytävät sieltä mahdollisimman vaivattomasti etsimänsä tiedon. Koordinaatiohanke kokoaa ja ylläpitää eri alueiden Green Care -toimijoitten ja -hankkeitten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä sopii näiden välisestä työnjaosta. Siten koordinaation avulla voidaan välttää päällekkäisyyksiä, kun hanketoimijat tulevat tietoiseksi käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden sisällöistä. Ei alueiden toimijoiden välinen keskustelu, vertaistuki, osaamisen ja kokeiltujen toimintamallien jakaminen tukevat koko alan tavoitteiden toteutumista. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä ja kehittämistyön päällekkäisyyksiä poistamalla tehostetaan koko maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden toteuttamista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8200

Startdatum

18.06.2015

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande koordineringsprojekt

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner