Hanke
Utvecklingsprojekt - 9028

Varavoimaa Farmarille II

MTK-Satakunta ry

06.06.2015 - 29.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteina on - tiedonvälitys työhyvinvointiasioista sekä eri tahoista, jotka ovat auttamassa viljelijöitä ja muita maaseudun yrittäjiä - luoda varhaiseen välittämiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen uusia toimintamalleja yhteistyökumppanien kanssa ja uusilla tiedotus- ym. menetelmillä - toimia tilatason ensiapuna yrittäjien jaksamiseen, hyvinvointiin, talouteen ym. liittyvissä vaikeuksissa - ohjata tarvittaessa eteenpäin eri asiantuntijoille - kynnyksen madaltaminen käyttämään auttavia tahoja entistä varhaisemmin - löytää varhaisemmassa vaiheessa ne viljelijäperheet, joilla on uhkana ajautua kriisiin ja ohjata heitä avun piiriin - auttaa kriisiytyneitä tiloja ja turvata näiden kohdalla tilanteen hallittu purkaminen - maatilojen kanssa sidoksissa olevien tahojen entistä parempi yhteistyö viljelijöiden auttamiseksi ja myös sidosryhmien jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Hanke toimii Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9028

Aloituspäivämäärä

06.06.2015

Loppumispäivämäärä

29.11.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
djurens välbefinnande
jordbruk
nätverk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt