Projekt
Allmännyttiga investeringar - 109656

Våtmark Granlid

Koivisto Vesa Matti

29.09.2019 - 29.06.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Våtmarksprojektets målsättning är att skapa en multifunktionell våtmark vid ett stort utfallsdike från ett jordbruksområde på Vårdö. Detta görs genom att leda vattnet genom det ca 4000 m2 stora området, minska strömningen så att sedimentering sker.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

109656

Startdatum

29.09.2019

Slutdatum

29.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner