Projekt
Utvecklingsprojekt - 75952

Vesiosuuskuntien koulutus- ja kehittämishanke Vesi-IPA

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 06.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vesihuolto on lainsäädännön vahvasti ohjaamaa toimintaa. Myös vesiosuuskuntien pitää seurata aktiivisesti lainsäädäntöä ja toimia sen edellyttämällä tavalla. Monelta vesiosuuskunnalta puuttuu päätoiminen henkilöstö eikä resursseja ja osaamista näin ollen aina ole riittävästi. Vesiosuuskuntien toimijoiden kouluttautuminen vahvistaa paitsi osuuskunnan toimintavarmuutta ja vesihuoltotoiminnan kehittämistä pitkäjänteisesti myös henkilöiden mahdollisuuksia ryhtyä vesihuoltopalveluyrittäjiksi palvelemaan myös muita vesilaitoksia. Hanke ennakoi alalla alkavaa rakennemuutosta, jonka seurauksena laitosten määrä vähenee, koko kasvaa ja ammattihenkilöstön kysyntä lisääntyy. Tämä rakennemuutos tulee mahdollistamaan tällä hetkellä maallikoiden varassa toimivien laitosten siirtymisen ammattimaisen ylläpidon ja hoidon piiriin. Maaseutualueiden infra vaatii teknistä ja taloudellista varautumista saneerauksiin. Verkostoveden laatu, turvallisuus ja toimitusvarmuus ovat edellytyksiä vesiosuuskuntien alueella toimiville yrityksille ja yritystoiminnan lisääntymiselle (elintarvike-, ruoka-, ravitsemus- sekä majoituspalveluyritykset). Työpaikkojen lisäksi monimuotoinen maaseutuasuminen tarvitsee tuekseen riittäviä, asukaslähtöisiä palveluita (vesihuolto).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75952

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

06.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner