Hanke
Utvecklingsprojekt - 199701

Vihanneksista voimaa viljelyyn

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

31.08.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Karjalan vihannestoimialan esiselvitys -hankkeessa selvitettiin vihannestoimialan nykytila sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työssä laadittiin alueen toimijoiden yhteinen vihannesviljelyn visio 2030 sekä hahmoteltiin askelmerkit kohti vision tulevaisuutta. Tässä hankkeessa käynnistetään uusi vihannesalan osaamisen kehittämiseen tähtäävä yhteistyö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, ProAgria Itä-Suomen ja Luonnonvarakeskuksen välille. Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Karjalan vihannesviljelystä kiinnostuneiden etsiminen ja kiinnostuksen herättäminen, jonka seurauksena avomaavihannesten viljelyala kasvaisi ja uusia – eritoten nuoria – yrittäjiä tulisi alalle. Hanke edistää vihannestuotannon suunnittelua yhdessä ketjun toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteet ovat vihannestuotannosta kiinnostuneiden viljelijöiden kartoitus ja aktivointi, tiedon lisääminen erilaisista vihannesviljelyn tarjoamista mahdollisuuksista, tiedonvälityksen suunnittelu ja toteutus sekä monikanavainen viestintä. Hanke toteutetaan 1.9.2022 – 31.12.2023 Pohjois-Karjalan maakunnan alueella ja sen kokonaisbudjetti on 199 767 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

199701

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
grönsaksodling
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt