Hanke
Kehittämishanke - 199701

Vihanneksista voimaa viljelyyn

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

31.08.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Karjalan vihannestoimialan esiselvitys -hankkeessa selvitettiin vihannestoimialan nykytila sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työssä laadittiin alueen toimijoiden yhteinen vihannesviljelyn visio 2030 sekä hahmoteltiin askelmerkit kohti vision tulevaisuutta. Tässä hankkeessa käynnistetään uusi vihannesalan osaamisen kehittämiseen tähtäävä yhteistyö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, ProAgria Itä-Suomen ja Luonnonvarakeskuksen välille. Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Karjalan vihannesviljelystä kiinnostuneiden etsiminen ja kiinnostuksen herättäminen, jonka seurauksena avomaavihannesten viljelyala kasvaisi ja uusia – eritoten nuoria – yrittäjiä tulisi alalle. Hanke edistää vihannestuotannon suunnittelua yhdessä ketjun toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteet ovat vihannestuotannosta kiinnostuneiden viljelijöiden kartoitus ja aktivointi, tiedon lisääminen erilaisista vihannesviljelyn tarjoamista mahdollisuuksista, tiedonvälityksen suunnittelu ja toteutus sekä monikanavainen viestintä. Hanke toteutetaan 1.9.2022 – 31.12.2023 Pohjois-Karjalan maakunnan alueella ja sen kokonaisbudjetti on 199 767 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

199701

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Vihannesten viljelystä voisi tulla uusi tuotantosuunta pohjoiskarjalaisille tiloille. Muutos edellyttää kuitenkin uutta osaamista, investointeja ja yhteistyötä. Tule kuulemaan asiantuntijoiden alustuksia vihannesviljelyn erityispiirteistä ja eri tuotantomuodoista, sekä keskustelemaan muiden viljelijöiden kanssa. Tilaisuus käynnistää Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen infosarjan, jossa käsitellään vihannesviljelyyn liittyviä aihepiirejä. Tilaisuuksissa pohditaan yhdessä uuden tuotannon aloittamisen edellytyksiä ja välitetään tietoa päätösten tueksi Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.

Tilaisuus järjestetään hybridinä, siihen on mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä.

Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/vihannesviljely viimeistään 22.1.2023 mennessä.

Ohjelma: https://www.lyyti.fi/p/vihannesviljely/fi/vihannesviljelyn_ominaispiirteet_ja_eri_tuotantomuodot

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus/ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut/ Liperin kunta.

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hankkeen infotilaisuus: Vihannesviljelyn talous ja riskinhallinta (LUKE)

Vihannesviljely on tunnistettu Pohjois-Karjalassa yhtenä lupaavana mahdollisuutena pellonkäytölle tulevaisuudessa. Uuteen tuotantosuuntaan siirtyminen edellyttää kuitenkin uutta osaamista ja uusia yhteistyörakenteita. Talouden hallinta on tärkeä osa hallittua muutosta. Tule kuulemaan asiantuntijan tietopaketti ja tutustumaan puutarhatuotannon taloudenhallinnan työkaluihin demojen avulla.
Mallitilojen avulla käydään läpi miltä vihannestuotannon aloittaminen näyttää eurojen näkökulmasta ja millaisia taloudellisia riskejä siihen liittyy.
Ohjelma
Kokoustarjoilu Joensuussa klo 13.45 alkaen
14.00 Tilaisuuden avaus, erikoistutkija Susanne Heiska, Luonnonvarakeskus
14.10 Vihannestuotannon talous ja riskienhallinta, tutkija Anu Koivisto, Luonnonvarakeskus
15.50 Yhteenveto
16.00 Tilaisuus päättyy
Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirtotilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.
Hankkeen verkkosivut: Vihannestieto
Lisätietoja
Susanne Heiska
erikoistutkija
Luonnonvarakekus

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus/ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut/ Liperin kunta.

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hankkeen infotilaisuus: Maan kasvukunto ja viljelykierto

Maan kasvukunto ja viljelykierto ovat keskeisessä asemassa kannattavassa vihannesviljelyssä.

Vihannesviljelyssä hyvä maan kasvukunto on keskeisessä roolissa hyvälaatuisen sadon tuottamisessa.

Viljelykierto on tärkeä osa kasvukuntoa. Viljelykierron avulla voidaan myös vähentää tauti ja tuholaispainetta sekä hallita rikkakasveja.  Entäpä useamman tilan yhteiset viljelykierrot?

Viljelijäpuheenvuoro: luomuviljelijä Jari Sallinen

Tilaisuus on osa Vihanneksista voimaa viljelyyn -hankkeen vuoden 2023 aikana toteutettavaa infosarjaa, jossa käsitellään vihannesviljelyyn liittyviä aihepiirejä. Tilaisuuksissa pohditaan yhdessä uuden tuotannon aloittamisen edellytyksiä ja välitetään tietoa päätösten tueksi. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.  

Asiantuntija ja lisätietoja:

Marja Pulkkinen, ProAgria Itä-Suomi

040 301 2438

 

Hankkeen sivut: https://vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus/ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut/ Liperin kunta.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille asiasta kiinnostuneille avoin.

Ilmoittautuminen viimeistään 26.2.2023

Ilmoittaudu tästä

Tuet, säädökset ja investoinnit sekä rahoitusmallit vuonna 2023

Aika: 29.3.2023 keskiviikko klo 16–18 // Paikka: Teams

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/cap27jaTuet2023

CAP27 ohjelmakausi tuo joitain muutoksia puutarhatuotannon tukijärjestelmään ja investointirahoitukseen, tule kuulolle siitä, mitä jatkossa tulee huomioida.

Investointituet ovat myös tärkeä osa tuotannon kehittämistä. Tarvitaan koneita, varastoja ja käsittelytiloja joko useamman tilan yhteisinä tai yhtä viljelmää koskevia.

Asiantuntijat: Päivi Turunen ProAgria Itä-Suomi ja Tapio Leinonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

 

Tilaisuus on osa Vihanneksista voimaa viljelyyn -hankkeen vuoden 2023 aikana toteutettavaa infosarjaa, jossa käsitellään vihannesviljelyyn liittyviä aihepiirejä. Tilaisuuksissa pohditaan yhdessä uuden tuotannon aloittamisen edellytyksiä ja välitetään tietoa päätösten tueksi. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.

Hankkeen sivut: https://vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

 

Lisätiedot:
Marja Pulkkinen, erityisasiantuntija, ProAgria Itä-Suomi
040 301 2438, marja.pulkkinen@proagria.fi

Viljely ja kylvömenetelmät

Aika: 11.4.2023 tiistai klo 12–14 // Paikka: Teams

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/viljelyjakylvö

Suorakylvöä vaativat vihannekset, kylvön ajankohdat, vaatimukset ja menetelmät.

Asiantuntija: Hanne Kinnunen, Riveria/Puromäen puutarha

Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirtotilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.

 

Hankkeen sivut                 www.vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

VVV_info 5

Lisätiedot:

Tanja Lamminsalo

Projektiasiantuntija

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hanke

+358 50 302 7446 // tanja.lamminsalo@riveria.fi

Aika                               18.4.2023 klo 16–19

Paikka                           Teams

Ilmoittautuminen            https://bit.ly/kasvinterveys

Hyvä kasvinterveys ja ravinnehuolto kulkevat käsi kädessä ja ovat välttämättömiä laadukkaan vihannessadon tuottamiseksi. Tilaisuudessa näkökulmia vihannesten kasvinterveyteen vaikuttavista tekijöistä sekä ravinnetalouden turvaamisesta.

Ohjelma:

Ravinnehuolto-osiossa tarkastellaan eri vihannesten ravinnetarpeita ja pellon ravinnetaseita sekä erilaisia lannoitusvaihtoehtoja. Miten nämä tekijät vaikuttavat sadon määrään ja laatuun sekä ravinnehuollon kestävyyteen?

Orgaaniset lannoitteet viljelyssä: Mika Juvonen, BioKymppi Oy

Orgaanisilla lannoitteilla eloa maaperään. Jätteiden ja tähteiden sisältämien ravinteiden hyödyntämisen lisäksi kierrätyslannoitteilla saavutetaan maaperää parantava vaikutus, pienieliö toiminnot lisääntyvät ja maaperän vedenpidätyskyky paranee. 

Kasvinterveys-osiossa pääpaino on ennakoivan kasvinsuojelun eri toimenpiteissä, mukaan lukien viljely-ympäristön monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelujen hyödyntäminen.

Ravinnehuolto ja kasvinterveys asiantuntijat: Terhi Suojala-Ahlfors ja Pirjo Kivijärvi, LUKE

Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirtotilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

Hankkeen sivut www.vihannestieto.fi

 Lisätiedot:
Susanne Heiska, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
029 532 3861, susanne.heiska@luke.fi

Taimituotanto ja taimien istutus

Aika                               25.4.2023 klo 9–11

Paikka                           Teams

Ilmoittautuminen            https://bit.ly/taimituotanto

Taimituotanto pähkinänkuoressa. Mitä vihanneksia kannattaa istuttaa pellolle taimina? Kannattaako taimet kasvattaako itse vai ostaa valmiina?  

Asiantuntija: Hanne Kinnunen, Riveria/Puromäen puutarha

Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirtotilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.

 

Hankkeen sivut                 www.vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

Lisätiedot:

Tanja Lamminsalo

Projektiasiantuntija

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hanke

+358 50 302 7446 // tanja.lamminsalo@riveria.fi

Uudet katettujen olosuhteiden viljelytekniikat

 Aika                               4.5.2023 klo 16–18

Paikka                           Teams

Ilmoittautuminen            https://bit.ly/vertikaalinen_viljely

 

Millaisia ovat LED-valoteknologian tuomat mahdollisuudet vihannesten ja yrttien viljelyssä? Kuule lisää vertikaaliviljelyn periaatteista sekä esimerkkejä Suomesta ja maailmalta. Keskustele ja osallistu!

Asiantuntijana Yrjö Vähäkallio, Riveria

Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirtotilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.

Hankkeen sivut                 www.vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

Lisätietoja:

Tanja Lamminsalo

Projektiasiantuntija

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hanke

+358 50 302 7446 // tanja.lamminsalo@riveria.fi

Maatilojen välinen yhteistyö 

 Aika                               16.5.2023 klo 17–19

Paikka                           Teams

Ilmoittautuminen            https://bit.ly/maatilayhteistyö

Maatilojen välinen yhteistyö ja tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan alueen viljelijöille toteutettiin maaliskuussa kyselytutkimus, jonka avulla selvitimme maatilojen välisiä yhteistyömalleja sekä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia vihannesviljelyn kehittämiseksi Pohjois-Karjalassa. Kyselytutkimus toteutettiin osana opinnäytetyötä (agrologi, AMK), jonka toimeksiantajana toimi Vihanneksista voimaa viljelyyn -hanke.

Millaista yhteistyötä maakunnassa sitten jo tehdään? Millaiselle yhteistyölle olisi kysyntää?

Entä kuinka viljelijöiden välinen yhteistyö toimii Etelä-Savossa? Siitä kertoo viljelijä Antti Vauhkonen Haukivuorelta. Tule kuulolle!

 

Ohjelma:

Maatilojen välinen yhteistyö ja vihannesviljely Pohjois-Karjalassa, Heidi Vallius

Opinnäytetyön ja kyselytutkimuksen tulokset esittelee meille agrologiopiskelija Heidi Vallius Oulun ammattikorkeakoulusta.

Viljelijä-yhteistyö Etelä-Savossa: Antti Vauhkonen, Kalliolan luomu, Haukivuori.

Yhteistyö lähialueen viljelijöiden kanssa on merkittävä osa Kalliolan luomun toimintaa. Yhteistyötä tehdään niin peltojen, työvoiman, varastointi- ja pakkaamorakennusten kuin työkoneiden osalta.

Keskustelua ja kysymyksiä

 

Hankkeen sivut                 www.vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin. Lisätietoja antaa:

Tanja Lamminsalo

Projektiasiantuntija

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hanke

+358 50 302 7446 // tanja.lamminsalo@riveria.fi

Tilavierailu: Puromäen puutarha 7.6.2023          

 Aika: keskiviikko 7.6.2023 klo 9-12

Paikka: Puromäen puutarha, Roukalahdentie 54, 83100 Liperi

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hankkeen esittelytilaisuudet käynnistyvät.

Ensimmäinen esittelytilaisuus järjestetään Liperissä, Puromäen puutarhalla, jossa pääsemme tutustumaan Hanne ja Jukka Kinnusen tilan toimintaan. www.puromaenpuutarha.fi

Puromäen puutarhalla kasvatetaan vihanneksia sekä niiden taimia, pellolla sekä kasvihuoneissa. Vierailun aikana kuulemme tilan historiaa ja pääsemme tutustumaan niin kasvihuonetuotantoon kuin avomaanviljelyyn pelloilla. Lisäksi tutustumme Potageriin ja tilapuotiin, jota pariskunta pyörittää viljelytoiminnan lisäksi kesä- ja syksyaikaan. Lopuksi mahdollisuus nauttia kahvilan suolaisista ja makeista herkuista omakustanteisesti.

Esittelytilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tarkemmat ohjeet päivän kulusta ajo-ohjeineen lähetetään ilmoittautuneille. Tilaisuus on maksuton ja kohdennettu hankkeen kohderyhmälle.

Ilmoittautuminen joko sähköpostitse tai puhelimitse 6.6.2023 mennessä Tanjalle:

Tanja Lamminsalo, projektiasiantuntija, Riveria, 050 302 7446 //  tanja.lamminsalo@riveria.fi

Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirto- ja esittelytilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.

Hankkeen sivut: www.vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

Pellonpiennarpäivä Rääkkylässä 22.6.2023       

 Aika: torstai 22.6.2023 klo 9–12

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hankkeen toinen esittelytilaisuus järjestetään Rääkkylässä, jossa pääsemme vierailemaan vihannespeltojen pientareilla. Paikalle saavutaan omin kyydein.

 1. kohde sijaitsee Oravisalon saarella Sikiönmäen Luomutilalla, jossa tutustumme raparperin viljelyyn ja sadonkorjuuseen.

 

 1. kohde sijaitsee Oravisalon kuivatusalueella, jossa tarkastellaan tavanomaisen vihannesviljelyn kasvukauden tilannetta kahdella eri lohkolla (porkkana, palsternakka, kaali ja lanttu).

Esittelytilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tarkemmat ohjeet päivän kulusta ajo-ohjeineen lähetetään ilmoittautuneille. Tilaisuus on maksuton ja kohdennettu hankkeen kohderyhmälle.

Ilmoittautuminen joko sähköpostitse tai puhelimitse 21.6.2023 mennessä Tanjalle:

Tanja Lamminsalo, projektiasiantuntija, Riveria, 050 302 7446 //  tanja.lamminsalo@riveria.fi

 

Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirto- ja esittelytilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.

Hankkeen sivut: www.vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

Puutarhatila Viherkettu CSA, Lieksa                  

 Aika:                               torstai 10.8.2023 klo 9–12

Paikka:                           Yläviekintie 199, 81860 Lieksa

Ilmoittautuminen:              https://bit.ly/Viherkettu (7.8.2023 mennessä)

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hankkeen kolmas esittelytilaisuus järjestetään Lieksassa, Viekijärvellä puutarhatila Viherkettu CSA:n kumppanuusmaatalouden minitilalla.

Paikalle saavutaan omin kyydein.

Puutarhatila Viherkettu CSA tuottaa avomaavihanneksia orgaanisesti ja perinteisin menetelmin, jatkojalostaa herkkutuotteita, järjestää matkailutapahtumia, elämyksiä ja koulutusta luonnonläheiseen elämäntapaan sekä edistää omavaraisuutta, kestävää kehitystä ja lähiruoka-ajattelua kaikessa toiminnassaan. Viherkettu on perustettu vuonna 2020 ja toimii nyt vasta toista viljelykauttaan. Viherkettu perustettiin tarjoamaan perustajilleen mahdollisuuden uusien puutarhatalouden oppien toteuttamiseen käytännössä.

Esittelytilaisuudessa pääsemme tutustumaan kumppanuusmaatalouteen eli CSA-toimintaan. Lisäksi pääsemme seuraamaan tilan valkosipulin nostoa ja tutustumaan valkosipulin kauppakunnostusmenetelmiin.

Esittelytilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tarkemmat ohjeet päivän kulusta ajo-ohjeineen lähetetään ilmoittautuneille. Tilaisuus on maksuton ja kohdennettu hankkeen kohderyhmälle.

Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirto- ja esittelytilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa.

Hankkeen sivut: www.vihannestieto.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

Vihannesten markkina, kauppa ja yhteistyömallit Osa 1: Vihannesalan tuottajaorganisaatiot ja kumppanuusmaatalous

Aika 13.9.2023 klo 14–16

Paikka Teams

Ilmoittautuminen https://bit.ly/osa1

Hyödynnä tiivis tietopaketti toiminta- ja yhteistyömalleista vihannesalalla. Tule Vihanneksista Voimaa Viljelyyn hankkeen Webinaariin kuulemaan esityksiä vihannesketjun toimijoilta. Kuulet myös uusimmat tulokset Luonnonvarakeskuksen tuottajaorganisaatioselvityksestä.

Ohjelma:
Vihannesalan tuottajaorganisaatiot Suomessa: Kehityssuunnat, jäsenistö, saavutukset, investoinnit, tuotannon mittakaava, tuotteet. Viljelijöiden yhteistyömallit
Erikoistutkija Csaba Jansik, Luonnonvarakeskus

Pakastekuivauksen tuottajaselvitys, vihannekset
Projektipäällikkö Raija Kumpula, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

Yritysesimerkki: Minitilan CSA – omavaraisuutta ja toimeentuloa pieneltä viljelyalalta.
Mikko Salo, Viherkettu Oy

Lisätiedot: Susanne Heiska, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus 029 532 3861, susanne.heiska@luke.fi

Tilaisuus on osa Vihanneksista Voimaa Viljelyyn -hankkeen tapahtumasarjaa, jossa järjestetään vuoden 2023 aikana tiedonsiirtotilaisuuksia vihannesviljelystä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Riveria, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgria Itä-Suomen kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 sekä Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut, Liperin kunta.

Hankkeen verkkosivut: www.vihannestieto.fi

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä

Kommentit

2

 • Onpa teillä kivasti kerätty tietoa tänne hankekortille! 🙂 Tästä sai hyvän ja kattavan kuvan siitä, mitä hankkeessa tapahtuu.

  • Hei,

   Kiitos palautteestasi ja kiva kuulla, että näitä käy joku katsomassakin. Olen koittanut koostaa hankkeen tietoja aina tänne, koska rahoittajan toivehan oli, että tätä alustaa hyödynnetään hankkeiden tiedon jakamiseksi.
   Tervetuloa 30.11. hankkeemme päätöstilaisuuteen kuulemaan lisää! 🙂