Hanke
Utvecklingsprojekt - 87825

VIHREÄÄ KULTAA! Nuorten työllistämis- ja yrittäjyyskasvatushanke ¿ Luonnontuotealan trendistä käytäntöihin

Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys ry

30.04.2019 - 10.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen idea nousi tarpeesta siirtää uudelle sukupolvelle laajempi metsän ja luonnon hyödyntämisen aate. Maailmanlaajuiset trendit vaikuttavat luonnontuotealan toimintaympäristöön ja uusiin liiketoimintojen mahdollisuuksiin. Suomen metsien ja soiden luonnontuotevaroista jää joka vuosi suurin osa hyödyntämättä. Kotitarpeisiin poimitaan, mutta sekin on vähenemässä uuden sukupolven tietämyksen vähetessä. Samalla kun ulkomaisia poimijoita kritisoidaan, suomalaisia täytyy aktivoida liikkeelle. Ekologisuus ja kasviperäinen ruoka ovat aatteellisille nuorille tärkeitä. Perityistä metsistä osaavat saavat tehtyä itselleen elinkeinon hankkimalla tietoa, tekemällä ja verkostoitumalla markkinoille. Haluamme hankkeessa ohjata, opettaa, tukea ja kannustaa nuoria luontoyrittämiseen. Luontoyrittäjyydestä voi tulla nuoren elinkeino. Vihreää kultaa on moniulotteinen hanke, missä yhdistyvät nuorten työllistäminen, luontokasvatus, kaupallisuutta ja markkinoinnin tietämystä unohtamatta. Maaseudulla nuorten kesätyöllistyminen vaikeutuu vuosi vuodelta ja hankkeen myötä nuoret voivat työllistää itse itsensä. Hankkeen aikana järjestömme yhteistyö lisääntyy paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana muodostuu toimintamalleja, kerääjäverkostoja ja raaka-aineiden talteenoton ketjuja, missä tullaan painottamaan laatua, puhtautta ja kestävyyttä. Yhteistyötä tehdään paikallisen metsänhoitoyhdistyksen, maanomistajien, yritysten, oppilaitosten ja kunnan työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Hankkeen aikana nuorille pidetään kursseja ja opintokokonaisuuksia itsensä työllistämiseen ja kasvien, marjojen ja sienien tunnistamiseen, keräämiseen, jalostamiseen ja myyntiin liittyen. Heillä on mahdollisuus suorittaa tunnistusmerkkejä. Hyviä tuloksia hankkeeseen osallistuville on: nuorten työllistyminen, nuorten talouden parantuminen, nuorten osaamisen lisääntyminen, mielekäs yhdessä tekeminen ja nuorten sosiaalisen pääoman, -taitojen ja hyvinvoinnin vahvistuminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

87825

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

10.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
naturprodukter
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt