Projekt
Utvecklingsprojekt - 58728

Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla

Tuusulan kunta

01.04.2018 - 10.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla (VILKKU Plus) -hanke välittää viljelijöille maatalouden vesiensuojelutoimiin liittyvää tietoa. Hankkeen tavoitteena on parantaa viljelijöiden tietoisuutta maatalouden vesiensuojelusta sekä vesiensuojelutoimenpiteiden hyödyistä tilalle. Hanke lisää viljelijöiden tietoa ja halua hyödyntää tutkittua tietoa maatalouden vesiensuojelutoimista sekä käytännön taitoja toteuttaa niitä. Hankkeen viestintää kehitetään suunnitelmallisesti vastaamaan maatalouselinkeinon ja viljelijöiden tarpeita. Hanke kokoaa viljelijöistä paikallisia toimintaryhmiä, jotka ideoivat hankkeen sisältöä ja toimivat esimerkkinä muille viljelijöille. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä viljelijöiden, muiden maatalouden vesiensuojeluun liittyvien hankkeiden ja tahojen, alan tutkijoiden, neuvojien ja viranomaisten kesken. Hanke kerää viljelijöiden kokemuksia maatalouden ympäristötoimien toteuttamisesta sekä tiedottaa ja innostaa viljelijöitä toteuttamaan toimenpiteitä kohdennetusti niillä paikoilla, joista toimenpiteillä on suurin hyöty ympäristön kannalta. Hankkeessa toteutetaan tiedonvälitysportaali, joka kokoaa maatalouden vesiensuojeluun liittyvää tietoa yhteen paikkaan. Portaalista viljelijät saavat ajantasaista, viljelijöille kohdennettua tietoa toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen viestinnän painopisteitä ovat uusien tekniikoiden hyödyntäminen, ravinteiden kierrätyksen tehostaminen sekä uomakunnostukset. Hankkeen ydinaluetta ovat Mäntsälä, Tuusula ja Nurmijärvi, mutta hankkeesta ja sen tapahtumista tiedotetaan myös koko Uudenmaan alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58728

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

10.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner