Hanke
Investering - 85993

Viritys-teemahanke

JyväsRiihi ry

09.12.2018 - 30.12.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella lisätään mahdollisuutta virittää kylien asuinympäristön lähiliikunta -, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja monipuolisemmiksi. Viritys -teemahankkeen avulla voidaan virittää olemassa olevia tai uusia liikuntapaikkoja tai virkistysalueita tai hankkia liikuntapaikkojen yhteistä käyttöä edistäviä harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön. Hankkeella edistetään Yritteliäät kylät -strategian painopisteen Yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä Aktiiviset nuoret & Lähitaloudesta voimaa -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita. Tukea voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla toimivat yleishyödylliset ja rekisteröidyt yhdistykset, seurat tai säätiöt. Nuorten ryhmien tai rekisteröimättömien yhteisöjen hankkeiden puolesta hakijoina voivat toimia myös esimerkiksi seurakunnat tai kunnat. Yksittäinen henkilö tai yritys ei voi hakea tukea. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

85993

Aloituspäivämäärä

09.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt