Projekt
Utvecklingsprojekt - 132644

Visiitit verkkoon -teemahanke (kehittämisosa)

Vaara-Karjalan Leader ry

05.05.2020 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 jo kymmenen eri teemahanketta, joista kahdeksan on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kaksi yhdistystoiminnan kehittämiseen. Visiitit verkkoon – teemahanke (kehittämisosa) on suunniteltu varta vasten keväällä 2020 voimaan astuneiden poikkeusolojen takia. Teemahankkeen avulla pyritään tukemaan yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaa muuttuneissa olosuhteissa. Visiitit verkkoon – teemahankkeeseen haetaan mukaan kehittämistoimenpiteitä, joissa hyödynnetään/opetellaan hyödyntämään virtuaalisen maailman tarjoamia mahdollisuuksia liittyen mm. etäkoulutuksien järjestämiseen tai vaikkapa virtuaalisen tapahtuman järjestämiseen. Visiitit verkkoon – teemahanke (kehittämisosa) tukee osaltaan Vaara-Karjalan Leader ry:n hallinnoimaa Visiitit verkkoon – teemahankkeen investointiosaa. Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 8 925,00€. Hankkeen toteutusaika on 5.5. – 31.12.2021. Visiitit verkkoon – teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ”Vasiten Vastavirtaan” – kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt. Hankkeen alatoimenpiteiden haku oli avoinna 11.5. – 3.6.2020. Alatoimenpiteiden kustannusarvio voi olla 500 – 4 000€ ja alatoimenpiteiden tuki on 75%. Hakuajan puitteissa vastaanotettiin 3 teemahankkeen alatoimenpiteen hakemusta, jotka kaikki toteuttavat yhtä poikkeusta lukuunottamatta Visiitit verkkoon – teemahankkeen (kehittämisosa) hankesuunnitelmaa. Visiitit verkkoon – teemahankkeeseen ei haeta erillistä koordinointiosaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

132644

Startdatum

05.05.2020

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner