Projekt
Utvecklingsprojekt - 194155

Visuveden juhlat -perinteen elvyttäminen yhteisötaidetyöskentelyllä

Artimisti ry

30.04.2022 - 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Artimisti ry hakee kehittämishanketukea Visuveden juhlat -perinteen elvyttämiseen ja uudistamiseen monitaiteellisen yhteisötaidetoiminnan avulla. Hanke toimii pilottina yhteisötaidetoiminnan juurruttamisessa kyläyhteisön arkeen. Kehitetyt ratkaisut muotoillaan nk. Taidesaarimalliksi, joka luo edellytykset toiminnan jatkumiselle tulevaisuudessa ja mahdollisuuden hyödyntää mallia myös muissa vastaavanlaisissa kyläyhteisöissä. Avustus kohdennetaan ammattitaiteilijoiden toteuttamaan monitaiteelliseen yhteisötaidetyöskentelyyn Visuveden kyläyhteisössä, yhteisötaideosaamisen siirtämiseen paikallisille ja seutukunnan taiteen ammattilaisille, sekä Taidesaarimallin muotoilemiseen. Lisäksi tuella katetaan hankkeen muita toteutukselle välttämättömiä kuluja, kuten vakuutuksia sekä markkinointikuluja. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2022-31.8.2023 tiiviissä yhteistyössä Visuveden Nuorisoseuran, Visuveden Työväenyhdistys Kehitys ry:n ja Visuveden kyläyhdistys ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

194155

Startdatum

30.04.2022

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner