Projekt
Utvecklingsprojekt - 156072

Welcome II – matkailun kehittämishanke Länsi-Uudellamaalla / Welcome II – ett utvecklingsprojekt inom turismnäringen i västra Nyland

Novago Yrityskehitys Oy

19.04.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Turismen växer exceptionellt starkt och den föränderliga världen erbjuder också möjligheter att locka nya grupper av turister. Nya grupper av turister söker upplevelse, den tekniska utvecklingen är snabb och tjänsteleverantörerna är ofta små. Turismen växer i snabb takt och är en av de största branscherna i världen. Globalt sett arbetar var fjärde person inom turismbranschen. Året 2020 var däremot ett katastrofalt år, speciellt för företag inom turismbranschen. Det kommer att ta länge innan turismen kommit tillbaka på samma sätt som innan coronakrisen, om den någonsin blir likadan igen. Naturrelaterad turism blev redan under sommaren 2020 ett riktigt stort fenomen och finländska turister sökte sig till mindre platser där trängseln inte var så stor. Skärgården och kustområdet har också i framtiden en chans att frodas. Utmaningen här är att natur- och skärgårdsturismområdet är fragmenterat, de flesta aktörerna är små mikroföretag och naturen i sig är sårbar. Nu om någonsin måste turismföretagare utveckla sina företag för att fungera kundorienterat, digitalt och hållbart. Den som blivit efter när turismen kommer igen efter coronakrisen kommer att ha svårt att klara sig på marknaden. Detta utvecklingsprojekt tar upp hinder och utmaningar för småföretagens tillväxt på landsbygden, uppmuntrar målgruppsföretag att samarbeta och arbeta nära tillsammans. Målgruppen uppmuntras att dra nytta av möjligheterna med digitalisering i företagens vardag och arbeta för en hållbar framtid. Projektet verkar över kommungränserna och är tvåspråkigt. Effekten kommer också att riktas mot grupper av företag som är verksamma inom turistsektorn eller som kan expandera till turistsektorn eller tillhörande aktiviteter.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

156072

Startdatum

19.04.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner