Hanke
Utvecklingsprojekt - 186726

Yhdessä olemme enemmän

Haapajärven Yrittäjät r.y.

28.02.2022 - 13.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Haapajärven Yrittäjät ry:n tavoitteena on yrittäjien aseman parantaminen ja yhdistyksenä toimimme aktiivisesti yrittäjyyden aseman vahvistamiseksi sekä paikallisesti että alueellisesti. Korona-aika on ollut haastava yrityksille ja monen yrittäjän voimavarat riittävät juuri arjen pyörittämiseen ja kehittämistoimiin ei riitä resursseja. Yrittäjät ovat korona-aikana myös ”käpertyneet” kaikki omaan toimintaan ja yhteistyön aloittamiseksi keskenään tarvitaan joku, joka ottaa ohjat käsiin. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä kasvamaan ja luoda positiivista ilmapiiriä. Tavoitteena on saada paikkakunnan yrittäjille yhteinen henki, sellainen, että me olemme yhdessä enemmän kuin yksin. Tavoitteena on myös kasvattaa yrittäjien määrää ja lisätä kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. Hankkeen toteutus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat kaikkien paikkakunnalla toimivien yrittäjien kontaktointi ja heidän tilanteen selvittäminen, yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen erilaisten tapaamisten ja työpajojen merkeissä ja messujen suunnittelu alueelle yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä kattava rekisteri alueella toimivista yrityksistä Haapajärven yrittäjien käyttöön sekä parantaa kaikenlaista tiedotusta yrittäjille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

186726

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

13.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
nya tjänster
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt