Hanke
Utvecklingsprojekt - 113139

Yhdistysvoimaa! – Yhdistystoiminnan kehittäminen Keski-Pohjanmaalla

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2020 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yhdistysvoimaa! -hankkeessa rakennetaan muuttuneeseen toimintaympäristöön uudenlaisia toimintamalleja sekä yhdistystoiminnan työkalupakki. Keski-Pohjanmaan yhdistystoiminta aktiivista ja lukumäärältään huomattavaa muuhun Suomeen verrattuna. Maakunnassa on n. 1500 rekisteröityä yhdistystä, joista n. 557 kuuluu hankkeen toimialueelle ja kohderyhmään. Yhdistys- ja järjestötoiminta elää yhteiskunnallisten muutosten – mm. digitalisaatio, ikääntyminen ja ihmisten ajankäyttö – aiheuttamassa murroksessa. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen koetaan haastavana; kansalaistoimintaan ei ole aikaa sitoutua samoin periaattein kuin aikaisemmin. Myös sosiaalinen media vaikuttaa merkittävästi ihmisten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä tapaan kommunikoida. Vaikka ihmisten toimintatavat ja yhteiskunta ovat muuttuneet, ihmisten tarve kuulua johonkin sekä olla hyödyksi ja avuksi ei ole kadonnut mihinkään. Hankkeen tavoitteena on yhdessä nk. veturiyhdistysten kanssa uudistaa alueen yhdistystoimintaa ja aktivoida kaikenkokoisia yhdistyksiä mukaan kehittämään omaa yhdistystoimintaansa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yksi hankkeen keskeisiä toimenpiteitä on työpajatoiminta, joita järjestetään ympäri maakuntaa. Tällä tavoin pystytään jalkautumaan yhdistysten pariin ja näkymään vahvasti ruohonjuuritasolla. Hankkeessa käynnistetään työpajatoiminta, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia yhdistystoiminnan työkaluja ja testataan muun muassa palvelumuotoilun malleja, tehdään kokeiluja ja kehitetään sekä luodaan uusia työkaluja yhdistystoimintaan. Tuloksena löydetään toimintamalleja yhdistystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä kootaan työkalupakki, jota on kehitetty ja muokattu yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa palvelemaan yhdistystoimintaa mahdollisimman hyvin. Hankkeen tuloksena syntyy myös tulosten jalkauttamiseen ja yhdistysten toiminnan aktivoimiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen luotu veturiyhdistysten verkosto, joka auttaa muita yhdistyksiä kehittymään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113139

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt