Projekt
Utvecklingsprojekt - 145312

Yhessä lihat liikkeelle YLLI

ProAgria Etelä-Savo ry

31.12.2020 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suuri osa erityislihojen tuottajista mm. highland- ja alkuperäisnautarotujen kasvattajat, lampurit ja piensikalat joutuvat toimimaan pienissä lihaketjuissa ja osa suoramyyntiä harjoittaen, mikä on vaikeaa, kun vastassa on isojen teurastamoketjujen markkinoinnin ammattilaiset tukiverkostoineen. Pienille ketjuille ja suoramyynnille on kuitenkin paikkansa, onhan lähiruoka-ajatus nostanut asemaansa ja kuluttajat haluavat tietää missä ja miten ruoka on tuotettu. Haasteena on kuitenkin saada toiminta kannattavaksi ketjun kaikille toimijoille. Lihat liikkeelle-hankkeessa on tavoitteena kehittää pienten lihaketjujen toimintaa kuluttajien toiveista lähtien, koko ketjun läpi, alkutuotannon suunnitteluun saakka. Jotta koko ketju voisi toimia tehokkaasti, tulee jokaisen toimijan ymmärtää oman toimintansa lisäksi myös toisten toimijoiden haasteita ja mahdollisuuksia. Hankkeella halutaan rohkaista yrittäjiä vuoropuheluun, parantamaan keskinäistä luottamusta, yhteistyötä sekä luomaan verkostoja ja kanavia, jotka mahdollistavat ketjujen kehittämistä kohti yhteistä päämäärää ja sen myötä parempaa kilpailukykyä ja kannattavuutta jokaisen toimijan osalta. Hankkeessa tunnistetaan isojen lihatalojen ulkopuolella operoivien pienten lihaketjujen toimijoita ja tehdään heille lähtötilanneanalyysit. Toimijoita pyydetään työpajoihin, joissa ensin sektoreittain selvitetään eri toimijoiden toimintaympäristön ja tuotannon haasteet ja mahdollisuudet sekä kehittämistoiveet omalle ja muiden toimijoiden osalle. Tuloksena tehdään niistä koosteet. Yhteistyötyöpajoissa esitellään sektoreittain oma toiminta ja toiveet muille toimijoille, jonka jälkeen prosessikuvaukset ja haastepaikat laitetaan esille yhteen/ vierekkäin, jolloin kaikki pääsevät näkemään miten ketju rakentuu ja linkittyy. Työpajojen tavoitteena on yhteinen ymmärrys ketjun toiminnasta jokaisen eri sektorin osalta, sekä kehitystarpeiden kuvaaminen. Yhdessä pohditaan ja löydetään kehittämistarpeita ja voidaan miettiä, miten ne ratkaistaan

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145312

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner